Nieuws

Moeite om voldoende, capabel en betaalbaar personeel te vinden?

We kunnen er niet naast kijken in de pers en we horen het van onze leden: het vinden van geschikt, gemotiveerd en betaalbaar personeel is voor de restaurantuitbater moeilijker dan ooit. Meer nog, het kost ons met zijn allen veel geld. Een zaak die onderbenut blijft, klanten die misschien net iets trager worden geholpen en ga zo maar door. Maar is er ook een uitweg uit de impasse...

Meer lezen

BRA memorandum 2019.


De restaurantsector is een van de drijvende krachten en aantrekkingspolen van België. Zij zorgt voor een onmiskenbare meerwaarde in het toeristisch aanbod van ons land en de creativiteit met de lokale producten naast de zo gekende Belgische specialiteiten.

Helaas kan dit positieve beeld de zorgwekkende situatie in een belangrijk deel van onze nationale...

Meer lezen

Pas op: Dit is geen geldig BTW-ticket voor de restaurants.

In het land van het surrealisme had Magritte deze zin zelf kunnen schrijven…Nochthans, hoeveel zelfstandigen, bedrijfsleiders en werknemers zijn er op de hoogte van de fiscale gevolgen van een manueel geschreven BTW ticket te aanvaarden voor een professionele maaltijd. Vanaf 2018 lopen zij het risico dat de aftrekbaarheid verworpen wordt doordat ze niet beschikken over het enige...

Meer lezen

Fair Play Restaurants

De actie Fair Play Restaurants heeft heel wat deining veroorzaakt binnen de restaurantwereld. Velen uit de horecawereld hebben streng afwijzend gereageerd op dit initiatief maar niet zij die de kassa effectief gebruiken en die zich eindelijk gesteund voelen in hun manier van zaakvoeren.

Bij de ronde van de restaurants die we hebben gedaan zijn er enkele opmerkelijke uitspraken...

Meer lezen

Fiscale aftrekbaarheid restaurantkosten – een vloek of een zegen?

Het voorstel van de Belgian Restaurants Association om de fiscale aftrekbaarheid van de restaurantkosten terug te brengen naar 100 % zoals het in de jaren 80 was is op een opmerkelijke visie. Op het eerste zicht heeft dit geen enkele invloed op de inkomsten van de restaurateur maar soms moet men verder kijken dan de naakte gevolgen.

De restaurantsector sleept al decennia de...

Meer lezen

De hitlist uitgelegd

1. Rechtszeker maken en uitbreiden van de RSZ-korting

De RSZ-korting in bedrijven tot en met 49 medewerkers van 500€ per kwartaal voor vijf vaste voltijdse medewerkers (800€ indien deze medewerkers jonger zijn dan 26 jaar) is een lastenverlagende maatregel die te weinig wordt toegepast. 

De reden is dubbel.  Ten eerste is de omvang van de maatregel te beperkt (maximaal...

Meer lezen

Thematische ministerraad → Horeca toepassing + Comm. Tekst

Waarom zijn de werkgevers over het algemeen positief over de uitkomst van de thematische ministerraad maar vormen de regionale Horeca federaties een negatief front?

Eerst en vooral dienen we Horeca Vlaanderen gelijk te geven, er zijn geen specifieke compenserende maatregelen genomen, wat niet wil zeggen dat deze niet kunnen komen. Maar wat wel dient gezegd te worden is dat het...

Meer lezen

De berichtgeving in de media over het FDM (controlemodules) probleem heeft een beeld gecreëerd dat de horeca-uitbaters ongerust maakt.

Weinig impact voor de horeca-uitbaters

Laat het duidelijk zijn: behoudens enkele uitzonderingen, die nu al dicht tegen die 506-dagengrens zitten, moeten horeca-uitbaters, die FDM’s uit de reeks RET01-05 gebruiken, zich geen technische zorgen maken. Hun FDM blijft perfect werken en zal, volgens een door de producent uitgewerkt stappenplan, tijdig vervangen worden....

Meer lezen

Ondertussen in de Kamer van volksvertegenwoordigers...

Tijdens de commissie Financiën in het federaal Parlement werden 3 vragen over de kassa gesteld die een duidelijker beeld geven over de controles, de communicatie van bepaalde Horeca-federaties en de voorstellen gelanceerd door de BRA.

In antwoord op 3 vragen was de minister formeel:

“De acties uitgevoerd vanaf het 2e kwartaal van 2016 zullen ook in 2017 verdere doorgang...

Meer lezen

Pagina's