Black Box Horeca : Laatste informatie vóór 1 januari 2016.

Twee dagen voor 1 januari 2016, herinnert Belgian Restaurants Association jullie graag aan een aantal belangrijke info’s ivm het lange feuilleton “De Black Box”.

1. De regering heeft op 22 december 2015 beslist om de 10%-regel te vervangen door het criterium van 25.000€/jaar aan maaltijden:

  • o Voor de horecazaken die volgens de oude regeling reeds onderworpen waren aan de GKS verandert er niets qua verplichtingen of timing : ze dienen zich, zoals voorzien, per 1 januari 2016 in regel te stellen.
  • Zaken die louter dankzij de nieuwe regeling onder de GKS zouden vallen, dienen zich te registreren voor 01/04/2016. De aankoop van hun GKS-systeem dient te gebeuren voor 01/07/2016 en de kassa dient uiterlijk op 01/01/2017 operationeel te zijn. In 2017 moet het systeem van de GKS dus volledig operationeel zijn, over alle beoogde horecazaken.

2. Praktisch betekent dit :

Uw situatie Heeft u reeds een geregistreerde kassa met fiscale module? Is de kassa reeds geactiveerd? Actie Kortingen RSZ van 500 €/trimester/werknemer voor maximum 5 werknemers Netto extra uren
U bevindt zich onder de 10%-regel en de 25.000 €/jaar aan maaltijden JA JA OK OK voor het 1e trimester 2016 360 uren/werknemer/jaar
    Nog niet geactiveerd Activeren vanaf de 1e dag van het 1e trimester van 2016, hetzij 1/1/2016 OK voor het 1e trimester 2016 indien de kassa is geactiveerd tijdens de volledige periode voor het trimester waarvoor een korting wordt aangevraagd 360 uren/werknemer/jaar
  NEEN Kassa aangevraagd maar nog niet geleverd Bewaar bewijs van uw aanvraag voor het geval u controle krijgt Korting mogelijk vanaf het 1e volledige trimester met de kassa 300 uren/werknemer/jaar
    Kassa nog niet aangevraagd Zo snel mogelijk bestellen ten bewijze van uw goede intenties Korting mogelijk vanaf het 1e volledige trimester met de kassa 300 uren/werknemer/jaar
U bevindt zich onder de grens van de 25.000 € maar boven de grens van de 10 %     U dient zich te registreren tegen 1/4/2016 en uw kassa te bestellen tegen 1/7/2016 Korting mogelijk vanaf het 1e volledige trimester met de kassa 300 uren/werknemer/jaar

3. Positie van Belgian Restaurants Association

  • Wij waren geen voorstanders van de Black Box, maar aangezien deze een feit is, moet ze er zijn voor alle etablissementen die maaltijden serveren! Bijgevolg is er nood aan radicale maatregelen!
  • Wij vragen een moratorium van zes maanden mbt de sancties voor diegenen die de Black Box niet hebben geactiveerd tegen 1/1/2016 gezien de restaurateurs niet verantwoordelijk zijn voor de onzekerheid die heeft bestaan rond de Black Box tot 22/12/2015!
  • Naast dit moratorium houdt de Belgian Restaurants Association vast aan zijn vraag naar economische steunmaatregelen, ter aanvulling van degene die al door de regering werden beslist.
  • De B.R.A. beschouwt twee maatregelen als prioritair:
    • De verdubbeling van de belastingvrije overuren voor voltijdse werknemers: 720 in plaats van 360. Anders is het gewoon onmogelijk de uitgebreide openingsuren van restaurants te dekken.
    • De uitbreiding van het nieuwe ‘flexi-job’ systeem tot de medewerkers van een restaurant, binnen datzelfde restaurant. Vandaag is deze maatregel slechts op externe arbeidskrachten van toepassing.