BRA memorandum 2019.


De restaurantsector is een van de drijvende krachten en aantrekkingspolen van België. Zij zorgt voor een onmiskenbare meerwaarde in het toeristisch aanbod van ons land en de creativiteit met de lokale producten naast de zo gekende Belgische specialiteiten.

Helaas kan dit positieve beeld de zorgwekkende situatie in een belangrijk deel van onze nationale economische activiteit niet verbergen. De bijna 20.000 restaurants die meer dan 60.000 mensen tewerkstellen , vele jongeren die met ambitie het beroep aanleren en de vele arbeiders en bedienden die zich omscholen naar één van de mooiste beroepen, verdienen een beter perspectief dan een sector die in een gevarenzone schemert.

En om dit negatief beeld te bevestigen zijn er zij die polemiseren, zij die negatieve kritiek blijven spuien, en degenen die een populistische speech cultiveren rond hun bedenkelijke aanvallen op de sector.

... en dan is er de Belgian Restaurants Association (B-R-A), een associatie die exclusief en op een positieve manier de restaurants wil verdedigen .

Onze vereniging heeft er een erezaak van gemaakt om constructief te zijn en blijven, realistische voorstellen uit te werken en een partner te zijn van de politieke en bestuurlijke autoriteiten. Het stelt hen ook in staat kritisch te zijn wanneer nodig en wanneer het zou moeten, en te ageren wanneer de feiten of het nieuws het eisen. Vandaar ons memorandum 2019.

Ons memorandum is breed in opzet, maar de duur van de legislatuur noopt ons hiertoe. Het moest visionair zijn en bovenal gemakkelijk uit te voeren zijn door alle politieke gesprekspartners en dit om hun reflecties te 'voeden'. Het memorandum benadrukt ook de reeds gemaakte vorderingen ... om beter te focussen op de hiaten in de wetgeving waarmee restaurants worden geconfronteerd.

Ons adagium is om met een open visie samen te werken en politieke projecten met sectorale intelligentie te kaderen.
 

Lees hier het BRA memorandum 2019