Compenserende maatregelen: onze eisen

In alle eerlijkheid, voor 99% van de restaurants, verandert dit arrest van de Raad van State helemaal niets: het verplichte kasregister met fiscale module treedt in voege vanaf 01/01/2016. De pers die op 19 en 20 oktober 2015 de ‘Annulatie van de Black Box’ titelde, vertelt om het even wat!

De ‘Black Box’ zal voor 95% van de restaurants vanaf 1/1/2016 verplicht zijn. Enkel zij die minder dan 10% van hun omzet halen uit ter plaatse geserveerde maaltijden, ontdekken nu of ze al dan niet betrokken zijn. En wij eisen dit, met inachtneming van een overgangsperiode. Maar eerlijk gezegd, kent u veel zaken in deze situatie?

De Belgian Restaurants Association zet zich meer dan ooit in voor het verkrijgen van garanties over de naleving van de compensatiemaatregelen die de regeringen aan de restaurants hebben beloofd!

Waar staan we vandaag?

  1. De kortingen van 500 €/trimester (800 € indien jonger dan 26) zijn verworven voor alle restauranthouders die de ‘Black Box’ gebruiken en die aankomst en vertrek van het personeel registreren via de Black Box of via het RSZ/DIMONA platform. Deze kortingen beginnen te lopen vanaf de 1e dag van het trimester dat volgt op de activatie van de ‘Black Box’ en het in/out prikkloksysteem voor het personeel. Weet uw sociaal secretariaat dit niet? Vertel het ons en wij zullen ervoor zorgen dat deze rechten u worden toegekend!
  2. Noteer wat dit betreft dat de Belgian Restaurants Association ijvert voor de afschaffing van deze verplichte in/out-tijdsregistratie via het kasregister of via het RSZ/DIMONA platform! Wij beschouwen deze kortingen als een recht voor de restauranthouder, los van alle andere verplichtingen tot tijdsregistratie, die er in andere sectoren trouwens ook niet zijn.
  3. Het is nog altijd wachten op de ‘talrijker en goedkoper’ extra uren (tot 360 uur per jaar en per werknemer voor zij die gebruik maken van het kasregister met fiscale module): wordt het 01/11/2015 of 01/12/2015? Met terugwerkende kracht tot 01/07/2015? Wij eisen dringend zekerheid in deze zaak!
  4. Hetzelfde geldt voor de ‘flexi-jobs’, de uren die in de Horeca worden gepresteerd door een loontrekkende die bij een andere werkgever minstens 4/5-tijd werkzaam is: vanaf wanneer?
  5. Recht op 400 uur in plaats van 50 dagen werk in de Horeca voor studenten: de sector wacht op de maatregel. Maar wanneer treedt die nu eindelijk in voege?
  6. Ten slotte vragen wij ook een betere fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten voor zowel zelfstandigen als ondernemingen en loontrekkenden. Dit zou de sector positief ondersteunen in deze overgangsperiode.

Kortom, zes belangrijk en gerechtvaardigde eisen. Wanneer krijgen we hierop antwoorden?