De Belgian Restaurants Association ontmoet Charles Michel

Wij hebben niet op de vorming van de regering gewacht om het gesprek met Eerste Minister Charles Michel aan te gaan. Reeds in maart dit jaar nodigden wij Charles Michel, toen partijvoorzitter, op het galadiner van de Horecatel beurs uit. Hij aanvaardde de uitnodiging en kwam aan onze tafel zitten. Drie uur lange konden wij met hem en met andere aanwezige partijvoorzitters discussiëren. De eerste minister bleek toen bijzonder gevoelig voor de uitdagingen waarmee restaurants worden geconfronteerd. Wat blijft er in het regeringsakkoord van deze goede voornemens over?

Het regeringsakkoord werd op 10 oktober 2014 voorgelegd. De restaurants weten voortaan wat hen voor de vijf komende jaren te wachten staat.

De Belgian Restaurants Association maakt een eerste balans op.

De positieve elementen

 • Een vermindering van de werkgeverslasten op de lonen. Het basispercentage van de werkgeversbijdragen valt tegen het einde van de legislatuur van 33 naar 25% terug. 
 • De regeling rond gelegenheidswerk wordt versoepeld: het huidige maximum van 100 dagen wordt op 200 dagen gebracht. 
 • Het totale aantal aanvaarde overuren in de horecasector wordt van 180 naar 360 uren per jaar opgetrokken.
 • De 50 werkdagen voor studenten worden in uren omgezet.
 • Sociale en fiscale controles zullen meer eerbied vertonen voor de ondernemers. Dit is al een vorm van erkenning van de misbruiken tijdens de afgelopen jaren!

De negatieve of ontbrekende elementen

 1. Bij werkongeschiktheid wordt de periode van gegarandeerd loon ten laste van de werkgever tot twee maanden verlengd. Deze maatregel is voor de sector natuurlijk onaanvaardbaar en wij klagen ze ten stelligste aan! Het ziet er naar uit dat de maatregel al op de helling staat…
 2. Geen vermindering van de btw op niet alcoholhoudende drank …
 3. Er wordt geen woord gerept over de aftrekbaarheid van restaurantkosten …

Ook over het kasregister met fiscaal module staat er niets in het regeerakkoord.

We stellen dus vast dat er in dit stadium niets aan de planning verandert: het gebruik van het kasregister met fiscaal module wordt ten laatste tegen het einde van het jaar 2015 verplicht.

Wij weten ondertussen ook wie de bevoegde ministers worden voor de materies die ons aanbelangen. Dit zijn voornamelijk:

 • de heer Johan Van Overtveldt (N-VA), Minister van Financiën
 • de heer Willy Borsus (MR), Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s
 • mevrouw Elke Sleurs (N-VA), Staatssecretaris belast met de bestrijding van de fiscale fraude

De B.R.A. zal elk van deze personen ontmoeten om verduidelijkingen te vragen over de uitvoering van de maatregelen in het regeerakkoord, en om de krachtlijnen van ons eisenpakket nogmaals toe te lichten.

Net voor de vorming van de regering hebben wij de onderhandelende partijen van de Zweedse coalitie op onze eisen attent gemaakt, via een open brief die in De Tijd en L’Echo is verschenen. U vindt de bedoelde brief hieronder. Blijkbaar hebben de politieke partijen van de meerderheid deze brief te vluchtig gelezen!

Het programma van de regering bevat dus positieve voorstellen, zeker wat betreft de arbeidskosten. Onze eisen wat betreft de btw en de aftrekbaarheid van restaurantkosten komen er helaas niet aan bod.

Wij blijven dus bijzonder waakzaam, want het kasregister met fiscaal module moet zijn rol spelen als marktregulator, maar mag nooit worden gebruikt als een wapen tegen eerlijke spelers!

Yves Mattagne, Voorzitter