De Black Box in de Horeca: het einde van het epos?

De Belgian Restaurants Association is tevreden met de beslissing van de regering in verband met de Black Box in de Horeca, maar blijft, naast een moratorium op sancties, economische steunmaatregelen voor deze sector eisen.

De Belgian Restaurants Association heeft tijdens de afgelopen weken twee netelige problemen aangeklaagd:

het behoud van de 10% regel zou de deur wijd openzetten voor oneerlijke concurrentie (van de inrichting die ‘af en toe’ maaltijden serveert ten opzichte van de klassieke restauranthouder)
de leveranciers van het kasregister met fiscale module kunnen onmogelijk de levering verzekeren van de 15.000 Black Boxes die nog vóór 31/12/2015 zouden moeten worden geïnstalleerd. De enquête van de B.R.A. heeft duidelijk aangetoond dat restaurants die hun kasregister met fiscale module hebben besteld, onmogelijk de levering van het systeem tegen de uiterste datum van 31/12/2015 kunnen verwachten.

Vandaar onze herhaalde vraag om finale verduidelijking te krijgen over het toepassingsveld van de Black Box. Ook vroegen wij een uitstel van de datum van inwerkingtreding, of een moratorium op de sancties.

In het eerste geval heeft de regering onze argumenten gevolgd:

De 10% regel wordt herzien: alle inrichtingen die maaltijden serveren voor een totaal van meer dan 25.000 € per jaar moeten een Black Box installeren.
Geen uitstel voor de inrichtingen dia al boven de 10% zitten maar verplichting voor de inrichtingen die minder dan 10%, maar meer dan 25.000€ maaltijden serveren, zich vóór 01/04/2016 te registreren en hun Black Box tegen 31/12/2016 te activeren.

“De Belgian Restaurants Association verheugt zich om deze beslissing waardoor elke inrichting die maaltijden serveert op dezelfde manier wordt behandeld. Het is normaal dat inrichtingen die nauwelijks maaltijden serveren (voor minder dan 100 € per werkdag), van de Black Box worden vrijgesteld. Maar voor alle inrichtingen die wél regelmatig maaltijden serveren, moet de regelgeving dezelfde zijn”, verklaart B.R.A. Secretaris-Generaal Steven Rosseel “Omdat de verplichte activering van de Black Box echter niet wordt uitgesteld terwijl de leveranciers de levering van de bestelde modules niet voor meerdere maanden kunnen beloven, vragen wij een moratorium op de toepassing van sancties voor alle restaurants die kunnen bewijzen dat ze hun kasregister met fiscale module hebben besteld.”

Naast dit moratorium houdt de Belgian Restaurants Association vast aan zijn vraag naar economische steunmaatregelen, ter aanvulling van degene die al door de regering werden beslist.

De B.R.A. beschouwt twee maatregelen als prioritair:

  • De verdubbeling van de belastingvrije overuren voor voltijdse werknemers: 720 in plaats van 360. Anders is het gewoon onmogelijk de uitgebreide openingsuren van restaurants te dekken.
  • De uitbreiding van het nieuwe ‘flexi-job’ systeem tot de medewerkers van een restaurant, binnen datzelfde restaurant. Vandaag is deze maatregel slechts op externe arbeidskrachten van toepassing.