Is de Black Box, ongrondwettelijk?

Volgens de Belgian Restaurants Association is dit gegeven een opportuniteit voor de overheid om de regelgeving te hervormen.

De auditeur van de Raad van State heeft uitspraak gedaan over de non-conformiteit van de 10%-regel (van de omzet in voedsel dat ter plaatse wordt geconsumeerd) die bepaalt of een witte kassa dient te worden gebruikt. Volgens de Raad van State is deze regel ongrondwettelijk.  Het rapport van de auditeur wordt meestal gevolgd door de Raad van State. Voor de Belgian Restaurants Association, moet het advies ertoe leiden dat de overheid de regelgeving omtrent de “Horeca Black Box” fundamenteel herziet.

De Belgian Restaurants Association, die enkele honderden restaurants met een artisanale kwaliteitskeuken verenigd in de drie landsdelen herhaalt zijn basispositie: wij wensen dat de sector transparant is, en dat de oneerlijke concurrentie wordt geëlimineerd. Maar wij zijn van mening dat de geregistreerde kassa met fiscale datamodule in zijn huidige staat een te omslachtig en inefficiënt systeem is.

Meerdere problemen met de Black Box

De Belgian Restaurants Association stelt vast dat het advies van de Raad van State omtrent de 10%-regel niet het enige probleem is die de regel ondeugdelijk maakt. Talloze andere problemen blijven:

  1. De directe  (aankoop) en indirecte kost (vorming en gebruik) van het systeem met de fiscale data module zijn te hoog voor de restaurants.
  2. De regels zijn te complex en te omslachtig. Zo heeft het absoluut geen zin om van de kassa’s (die van oorsprong een fiscaal controlemiddel zijn) een prikklok te maken voor het personeel.
  3. Het afdrukken van de kassatickets van alle consumpties is een aanval op de persoonlijke levenssfeer.
  4. Er ontbreekt een stimulans voor de klant om een BTW-ticket te vragen.

De Belgian Restaurants Association vraagt aan de overheid om van het advies van de auditeur van de Raad van State gebruik te maken om de regelgeving fundamenteel te verbeteren, en tegelijk de economische levensvatbaarheid van de restaurants te garanderen.

Voor een sector die arbeidsintensief is, met een lage productiviteit, is het niveau van de last op arbeid onmogelijk te dragen. Wij vragen dan ook een fundamentele sociale en fiscale hervorming, waardoor zwartwerk kan worden geëlimineerd, maar waarbij de restaurants kunnen overleven.

Hoe moet de overheid nu reageren?

Eerst en vooral moet het verplicht gebruik van de kassa met fiscale module met minstens een jaar worden verlaat. Van deze tijdsspanne moet worden gebruik gemaakt om het systeem en de context radicaal te verbeteren:

  1. Een radicale vermindering van de sociale bijdragen op het salaris van het vast personeel, en ervoor zorgen dat de aangekondigde verlaging van de patronale bijdragen (in het kader van de Tax Shift) zich vertaalt in een daling van 8%; ook voor de lage lonen.
  2. Een verdubbeling van het aantal werknemers waarvoor men kan genieten van de RSZ korting (compensatie voor invoering “Black Box”) met 500 € per kwartaal en het supprimeren van de verplichting om de aankomst en vertrek van het personeel te registreren.
  3. Verlaging van de BTW van 12% naar 6% op voeding en niet-alcoholische dranken.
  4. Het verbeteren van de fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten: 75% voor bedrijven en 20% voor particulieren. Vandaag kunnen particulieren geen euro van hun restaurantbezoek inbrengen. Wij vragen dat dit wél mogelijk wordt met een plafond van 100 euro per maand, hetzij 1.200 euro per jaar. Dit is de enige manier om klanten te overtuigen een BTW-bonnetje te vragen. Daarbij moeten alle restaurants het spel van de witte kassa spelen; anders wordt het hele systeem onhaalbaar.
  5. Vereenvoudigen en stroomlijnen van de systemen van meting en controle; omdat alle bestellingen en betalingen worden geregistreerd in de “Black Box” hebben brutale controles tijdens de uren van de service geen enkel nut meer.
  6. Vereenvoudiging van het systeem voor de externe diensten van traiteurs.

Alleen deze verbeteringen zullen het systeem evenwichtig en efficiënt maken.

De Belgian Restaurants Association stelt zich ter beschikking van de overheid om deze verbeteringen te bestuderen.