De geregistreerde kassa: waar staan we?

In onze newsletter van afgelopen maand kondigden we reeds aan dat door Minsiter van Financiën Koen Geens werd gepleit voor één jaar uitstel voor de implementatie van de geregistreerde kassa. Alle informatie hieromtrent kan je terugvinden in het persbericht dat naar aanleiding hiervan werd gepubliceerd.

Onmiddellijk na deze publicatie werd door B.R.A. een schrijven aan de minister toegestuurd met vraag om verdere duiding. De concrete toepassing van de implementatie blijft bijzonder vaag.
Ondertussen heeft de fiscale administratie het één en ander verduidelijkt omtrent de interpretatie van dit jaar uitstel voor de implementatie van de kassa. De details kan je lezen in de nota in onderstaande link.

http://financien.belgium.be/nl/Actueel/20140209_gks_belangrijkstedata.jsp?referer=tcm:306-242170-64

Voor ons verandert dit extra jaar aan de basis niks!

In afwachting blijft ons standpunt onveranderd. Wij eisen duidelijkheid met onmiddellijke ingang!  De kalender voor de implementatie van de geregistreerde kassa dient te worden gecertifieerd. De vermindering van de sociale lasten voor de vrijwillige invoering moet worden gegarandeerd, ook voor het eerste trimester van 2014. Restaurants zijn niet verantwoordelijk voor de de vertraging in de homologatie van de kassa’s en de fiscale modules!

Alle informatie omtrent de geregistreerde kassa kan je consulteren op de website van het Ministerie van Financiën.

http://minfin.fgov.be/gkssce/geregistreerde-kassa/