De politiek aan tafel met de restaurateurs

Afegelopen maandag 27 januari, bracht de eerste Algemene Vergadering van Belgian Restaurants Association de vertegenwoordigers van acht politieke partijen en de bestuursraad van de vereniging samen aan tafel.

De restaurateurs staken hun “klaagzang”

Dat is wat de talrijke aanwezigen uit de politieke wereld op maandag konden vaststellen tijdens de rondetafelconferentie die werd georganiseerd door de jonge B.R.A. (Belgian Restaurant Association) onder voorzitterschap van Yves Mattagne.

Onder hen bevonden zich de acht meerderheidspartijen, vertegenwoordigd door enkele parlementariërs, twee ministers en één staatssecretaris. Zij ontmoetten de vertegenwoordigers van de reeds tweehonderd leden tellende B.R.A.

Brussel, 28 januari. Binnen het intieme kader van Ateliers Yves Mattagne werden de meerderheidspartijen door B.R.A uitgenodigd om te debatteren over de toekomst van de restauratie – een beroep dat, als we de meerderheid van de media en de federaties mogen geloven, in gevaar verkeert. Toch stelt B.R.A zich constructief op. Volgens John Crombez, Staatssecretaris voor Sociale en Fiscale Fraude, waren de voorstellen voor één keer positief. En voor het eerst, na twee jaar discussies met de professionele federaties, hoorde hij dat de sector niet langer massaal weigerachtig staat tegenover de zogenaamde “black box” (ondertussen herdoopt tot “witte kassa”). 

De meerderheid van de aanwezige partijen (Mevrouw Céline Frémaullt voor CDH, Dhr. Vincent De Wolf voor MR, Dhr. Philippe Close voor PS, Dhr. Christos Doulkeridis voor Ecolo, Dhr. John Crombez voor Spa, Mevrouw Nele Lijnen voor Open VLD, Dhr. Johan Sauwens voor CD&V en Dhr. Björn Rzoska voor Groen) is ervan overtuigd dat B.R.A. niet alleen met een transparant discours en pertinente informatie naar buiten kwam (een memorandum werd aan elke partij overgemaakt), maar ook en vooral met concrete en constructieve pistes.

Eerder dan het utopisch pleiten voor de verdwijning van de zwarte/witte kassa, hebben de vertegenwoordigers opbouwende voorstellen gelanceerd, zoals de hervorming van de sociale bijdragen door middel van een forfait, een verhoogde aftrekbaarheid van  restaurantkosten, vereenvoudiging van de aanwervingsprocedures, en vooral het onderhouden van duurzame arbeidsparticipatievoorwaarden en een linearisatie van het btw-tarief voor een gestroomlijnd beheer van de dagelijkse cash flow.

Na een onderhoud van meer dan twee uur, heeft elke partij zich geëngageerd tot een snelle, en constructieve schriftelijke reactie in de komende dagen.  Dit nieuws verheugde de honderd B.R.A.-restaurateurs/leden, die aanwezig waren op de Algemene Vergadering in de namiddag. Tijdens deze vergadering werden de aanwezigen vergast op interventies van enkele sprekers van hoge kwaliteit, waaronder een vertegenwoordiger van het Kabinet Crombez, die de consequenties voor de restaurateurs van het nieuwe kassasysteem met fiscale module kwam uitleggen.

Uit alle hoeken van het land - zowel uit het Noorden, Brussel als het Zuiden (zelfs uit het Oosten) waren alle types restaurants vertegenwoordigd en aandachtig voor wat er tijdens de eerste Algemene Vergadering werd gezegd. Er bestaat geen twijfel over dat tegen een volgende vergadering het aantal deelnemers nog heel wat groter wordt. Zonder aanstoot te nemen aan de criticasters, weten de restaurateurs dat het belangrijk is de controle in handen te nemen en concrete pistes naar voren te schuiven – eerder dan zich te beklagen in hun eigen hoekje, benadrukt Frank De Meulder, vicevoorzitter van B.R.A.

Mevrouw Céline Frémault, Brussels minister van economie, concludeert de rondetafel met de goede intentie om de dialoog met de federaties en de federale regeringen verder te zetten, om zo de grote lijnen te kunnen vastleggen voor het onontbeerlijke Horecaplan 2.  Belgian Restaurants Association zal op de afspraak zijn !