De Raad van State heeft een arrest uitgesproken: de reglementering rond de « Black Box » is deels ongrondwettellijk.

Dat verandert alles  … en niks!

Herinnert u het zich nog, het Koninklijk Besluit van 15 december 2013 dat de geregistreerde kassa met fiscale module verplicht maakte voor ieder etablissement waar « regelmatig » maaltijden werden opgediend? Het is pas naderhand dat een « btw-beslissing » op 24/01/2014 meer details bracht rond wat de wetgeving verstond onder « regelmatig maaltijden opdienen ».

« Bovengenoemd artikel 21bis bepaalt dat de exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt, alsmede de traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht, gehouden zijn aan de belastingplichtige of niet-belastingplichtige klant het kasticket uit te reiken bedoeld in het koninklijk besluit van 30 december 2009, voor alle handelingen die zij in de uitoefening van hun economische activiteit verrichten. »

« Een belastingplichtige verricht regelmatig restaurant- of cateringdiensten, indien de omzet uit de restaurant- en cateringdiensten 10 percent of meer bedraagt van zijn totale omzet gerealiseerd door horeca-activiteiten (de zogenaamde “10 percent regel”). »

De Raad van State heeft op 19/10/2015 beslist het advies van zijn Auditeur te volgen die dit Koninklijk Besluit ongrondwettelijk verklaart. Het criterium « regelmatig een maaltijd opdienen » houdt een discriminatie in tussen de verschillende etablissementen in de horeca en deze btw-beslissing. De fiscale administratie was niet in de mogelijkheid deze 10%-regel te bepalen..

Waarvan akte! Wat betreft Belgian Restaurants Association, wij bevestigen dit reeds geruime tijd!

Maar hoe nu deze informatie ernstig interpreteren?

Belgian Restaurants Association analyseert de situatie in 10 punten:

 1. Dit arrest van de Raad van State geeft ons de nodige argumenten: we waren niet akkoord met het criterium van de 10%-regel voor bereide maaltijden! De Black Box is er voor allen of voor niemand!
 2. De online pers heeft op maandag 19/10/2015 te snel gereageerd door neer te pennen dat de Raad van State de « Black Box annuleert ».
 3. De realiteit is meer genuanceerd: de Raad van State verklaart de discriminatie die wordt gemaakt tussen zaken die regelmatig of net geen maaltijden serveren ongrondwettelijk.
 4. En de Raad van State  verklaart in datzelfde arrest de beslissing van de btw-administratie ongrondwettelijk die tracht te definiëren wat regelmatig maaltijden serveren inhoudt (door dit te verbinden aan 10% van het zakencijfer, gerealiseerd via het serveren van maaltijden): deze interpretatie valt buiten de jurisdictie van de btw-administratie.
 5. Kortm, de regering dient haar plan te herzien van a tot z!
 6. Belgian Restaurants Association steekt een voet tussen de deur en profiteert van deze situatie door het herbevestigen van wat we eerder zegden: de nood aan een bevestiging en versterking van de economische en sociale maatregelen voor de restauranthouders.
 7. Wij vragen met stip dat de verminderde patronale RSZ-bijdragen die worden voorzien voor vijf werknemers worden opgetrokken tot tien werknemers, om ook de restaurants van een gemiddelde grootte te beschermen.
 8. Wij vragen ook om de verplichting los te laten de geregistreerde kassa als prikklok te gebruiken voor het personeel. Dit is ook een vorm van discriminatie! Moeten we ook hier wachten tot de Raad van State dit annuleert?
 9. Wij vragen dat de compensatiemaatregelen (minder patronale RSZ-lasten, meer en goedkopere overuren, flexi-jobs, 400 uren voor studenten) ten laatste in voege zijn op het moment dat ook de geregistreerde kassa in voege komt, met een terugwerkende kracht tot 01/07/2015 voor zij die het spel hebben gespeeld!
 10. Tenslotte vragen wij ook dat de regering duidelijk en eensluidend communiceert:
  1. Wie moet tegen 01/01/2016 de geregistreerde kassa met fiscale module geactiveerd hebben?
  2. Wie is iets later betrokken partij (de « minder dan 10 % ») en wanneer?
  3. Wie is geen betrokken partij: cafés zonder keuken, frituren zonder consumptie ter plaatse, etc.?
  4. Wanneer starten de controles? Met welke gevolgen?

De vertegenwoordigers van Belgian Restaurants Association ontmoeten vanaf deze week de politieke verantwoordelijken in dit dossier om hierin helderheid te krijgen.

We houden u op de hoogte van zodra we meer weten. Samen staan we sterker om de restaurants te verdedigen!