Edito - maart 2014

Je woont wellicht op Mars indien je ondertussen nog niet weet dat er op 25 mei regionale, federale en Europese verkiezingen gepland staan. Het is in deze periode dat de politieke partijen hun posities voor onze sector kenbaar maken.

Belgian Restaurants Association gaat verder met zijn lobbywerk op het hoogste niveau om een radicale verbetering van het kader waarbinnen restaurants opereren te bekomen.

Ter gelegenheid van de gala-avond van Horecatel in Marche, namen wij het initiatief om de vier voorzitters van de Waalse politieke partijen aan de Belgian Restaurants Association tafel uit te nodigen. Alle partijen gingen hierop in. Charles Michel, voorzitter van MR en Emily Hoyos, co-voorzitter van Ecolo waren persoonlijk aanwezig. Philippe Courard vertegenwoordigde als staatssecretaris Paul Magnette voor de PS. René Collin, provinciaal afgevaardigde, vertegenwoordigde Benoît Lutgen.

Tijdens deze avond, hebben de bestuurders van Belgian Restaurants Association de kans gekregen  om hun eisen kracht bij te zetten en de standpunten nogmaals toe te lichten :

  • Vermindering van de loonlasten
  • Meer flexibiliteit  met betrekking tot arbeidsduur, in lijn met de realiteit van de sector
  • Een aantrekkelijk fiscaal regime voor uitgaven op restaurant

Wij hebben de indruk die avond beluisterd en gehoord te zijn. Alle partijen bevestigen dat het tijd wordt iets fundamenteels te ondernemen voor de sector. De meningen zijn verdeeld wat betreft de middelen, maar onze standpunten rond de toekomst van de sector worden door allen ondersteund.

Het verheugt Belgian Restaurants Association dat onze boodschap voor de volle 100% is onderschreven.

Het valt nog te bekijken of de pudding niet inzakt wanneer na de verkiezingen de oven uitgaat … Maar daar zullen we over waken !