Editoriaal : Welke toekomst voor onze restaurants?

Beste leden van Belgian Restaurants Association,
Beste zaakvoerders van restaurants, brasseries en traiteurs

In oktober 2013 werd Belgian Restaurants Association opgericht om de restaurants, traiteurs en brasseries die een artisanale keuken serveren, te verdedigen.

Wij hebben onmiddellijk twee prioriteiten voor onze sector vastgelegd:

  • Bewerkstelligen van een radicale verbetering van de rentabiliteit van onze restaurants en bedrijven, die vaak veel personeel tewerkstellen, via een drastische vermindering van de patronale lasten op arbeid
  • Creëren van een gezonde en transparante omgeving, waar oneerlijke concurrentie geen kans maakt

Wij zijn niet van mening veranderd!

Wat wij bij iedere gelegenheid waar wij de politieke spelers ontmoeten herhalen blijft onveranderd: wij zijn het eens met transparantie, maar niet zonder maatregelen die de economische leefbaarheid van de spelers garanderen.

Wij bevestigen met luide stem: wij waren geen vragende partij voor de introductie van een geregistreerde kassa met fiscale module. Wij hadden de voorkeur gegeven aan positief ondersteunende maatregelen, zoals « fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten voor allen ». Maar als de kassa er dient te komen, dan dient ze op zijn minst te worden vergezeld van een radicale vermindering van de kost op arbeid; niet alleen voor extra’s, ook voor vast personeel, vaak voltijds in dienst. Laat patronale lasten verminderen voor al onze werknemers; maak de extra uren die noodzakelijk zijn in de sector goedkoper voor de werkgever en voordeliger voor de werknemer. Dan en alleen dan, zal iedereen kunnen aanvaarden om te werken met een geregistreerde kassa met fiscale module!

Verminderde lasten op arbeid in onze artisanale sector met veel handarbeid; grotere flexibiliteit op werkuren; betaalbare overuren: Belgian Restaurants Association vraagt maatregelen aan de regering op deze drie kernpunten. Zonder deze maatregelen is de « black box » niet haalbaar.

Zich registreren voor 28 februari 2015 is verplicht. Dat niet doen houdt een risico in. Wij raden bijgevolg aan de registratie te voltooien via http://www.geregistreerdkassasysteem.be/registratie.

Dit betekent niet dat wij onze eisen loslaten ter verbetering van de economische voorwaarden voor een leefbare sector voor de restaurants, wel in tegendeel. Wij hebben nog 10 maanden om reële begeleidende maatregelen uit de brand te slepen. Het HORECAPLAN 2015 is een stap vooruit, maar we moeten verdere maatregelen hebben voor vaste werknemers.

Ondersteun deze strijd via lidmaatschap bij Belgian Restaurants Association.  Indien nog niet het geval, ga dan zeker naar http://www.belgianrestaurantsassociation.be/nl voor lidmaatschap.

 

De algmene beheerraad van Belgian Restaurants Association.