Fair Play Restaurants

De actie Fair Play Restaurants heeft heel wat deining veroorzaakt binnen de restaurantwereld. Velen uit de horecawereld hebben streng afwijzend gereageerd op dit initiatief maar niet zij die de kassa effectief gebruiken en die zich eindelijk gesteund voelen in hun manier van zaakvoeren.

Bij de ronde van de restaurants die we hebben gedaan zijn er enkele opmerkelijke uitspraken gedaan die we ook zullen meenemen in onze volgende actiepunten.

  • “Moest de regering nu eens openlijk zeggen dat zij de restaurants steunt die officieel werken en dan de daad bij het woord voert zou dat voor mijn gemoedsrust al heel wat betekenen” (restaurateur uit Geel)
  • “Dat ik met overtuiging de blackbox gebruik maar dat mijn concullega’s  blijven voortwerken in een oud systeem is geen gezonde situatie” (restaurateur uit Antwerpen)
  • “Een einde maken aan deze kafkaiaanse toestanden en een lange termijn toekomstvisie gebaseerd op het ondernemerschap en de kwaliteit van de Belgische keuken” (restaurateur uit Aalst)
  • “Extra compenserende maatregelen zouden ons helpen, dat is waar, maar zorg dan dat deze de early adapters helpen en geen oneshot voor iedereen zijn” (restaurateur uit Affligem)

Het momentum is er om nu met vereende krachten dit verhaal aan te pakken en de regering voor het einde van het jaar te overtuigen van de broodnodige compenserende maatregelen die de kassagebruikers echt zullen helpen groeien in hun officiële werking.

De meer dan 150 restaurants die zich op de dag van vandaag hebben kenbaar gemaakt vertegenwoordigen de toekomst van onze keuken en wij blijven er voor ijveren dat zo veel mogelijk restaurateurs zich aanpassen en zodoende mee gebruik kunnen maken van dit label dat weergeeft voor welk type onderneming zij staan.

http://www.belgianrestaurantsassociation.be/nl