Horeca Black Box : dringend licht aan het einde van de tunnel gevraagd!

De invoering van de Black Box laat zich makkelijk vergelijken met het monster van Loch Ness: het dossier duikt telkens weer ergens op om dan even vlug weer te verdwijnen, … enig verschil: het monster van Loch Ness is een fabel, de Black Box, ongeacht wat sommigen beweren, is wel degelijk reëel.

31/08/2015 : we vernemen in de pers dat de auditeur van de Raad van State zich kant tegen de 10%-regel (10 % van de omzet komt uit voeding ter plaatse geconsumeerd) die bepaalt wie een geregistreerd kassa-systeem dient te gebruiken. De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, reageert onmiddellijk en kondigt aan dat hij de nodige maatregelen neemt om de wet, gestemd onder de vorige regering, aan te passen waar nodig.

01/09/2015 : de site van de dienst financiën lanceert volgend bericht:

De horeca-ondernemers die verplicht zijn een GKS te installeren onder de huidige regelgeving zullen dit dienen blijven te doen. De vooropgestelde datum van activatie van het systeem blijft onveranderd, het is te zeggen 1 januari 2016. De geruchten dat de Raad van State de auditeur volgt om het koninklijk besluit van 15/12/2013 en de beslissing n° ET 123.798 van 24/01/2014 te vernietigen verandert niets. Zelfs als de beslissing van de Raad van State wetgevende aanpassingen vergt, zullen deze uitbaters nog altijd tot deze geviseerde groep behoren.

Sindsdien hebben wij nog geen weet van aanpassingen in de wetgeving maar toch kondigen reeds enkel horeca-federaties het volgende aan: DOE NIETS!

B.R.A. adviseert geenszins aan de restauranthouders om de wet te negeren. Wij herinneren er de restauranthouders aan dat indien er voor 31/12/2015 geen activatie wordt opgestart van de geregistreerde kassa met fiscale module, zij  kans lopen op boetes. Een veiliger advies is bijgevolg de kassa te activeren. Dit zal Belgian Restaurants Association niet tegenhouden om verder te blijven strijden voor sociaal en fiscaal gunstige maatregelen voor de restaurants.

De dienst financiën laat ons weten dat 25.000 restaurants zijn geregistreerd en dat 5.000 kassa’s zijn geïnstalleerd en geactiveerd. Nochthans zeggen veel kassaleveranciers ons dat ze slechts enkele systemen hebben geïnstalleerd, laat staan dat ze zijn geactiveerd.

Wie dan geloven?

In deze tegenstrijdigheden bevestigt B.R.A. volgende principes:

  1. OK voor een transparante sector, maar men dient dan wel de nodige maatregelen te nemen om een artisanale kwaliteitskeuken economisch leefbaar te houden.
  2. Same playing field, same rules. Zelfde actieterrein, zelfde regels! Het gelijkheidsbeginsel dient hier te gelden voor alle betrokken uitbaters. Dit wil zeggen dat iedereen dient te starten met de GKS op hetzelfde moment. Dit moment is vastgelegd op 01/01/2016. Maar praktisch betwijfelen wij sterk dat het haalbaar is voor de leveranciers om tegen deze datum iedereen van een GKS te voorzien.

Wij lanceren een bevraging over het ganse land om jullie mening te horen! Neem aub uw tijd om deze enquête te beantwoorden zodat wij met degelijk cijfermateriaal en de mening van een volledige sector naar de betrokken minister kunnen stappen.

Wij vragen, op zijn minst, duidelijkheid in dit hele kassa-verhaal. Om te garanderen dat de GKS niet zorgt voor nieuwe concurentievervalsing tussen de spelers in de horeca.