'Horecaplan' 2015

Op vrijdag 6 februari 2015 heeft de ministerraad het 'Horecaplan' 2015 goedgekeurd.

Dit Horecaplan omvat 2 luiken:

1. Verplicht geregistreerd kassasysteem

We hebben de timing van deze verplichting en de sociale en fiscale voordelen die hieruit voortvloeien reeds uitgebreid toegelicht in de Infoflashes die op onze website gepubliceerd werden, waarvan de laatste dateert van 11 december 2014.  

2. Bijkomende lastenverlagingen in 2015 

  • Het systeem van goedkope overuren waardoor:

o   de werkgever een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kan genieten

o   en de werknemer een belastingvermindering kan genieten

wordt uitgebreid van 180 naar 360u/jaar.

  • Momenteel kan de werkgever maximum 100 dagen/jaar een beroep doen op gelegenheidsarbeiders. Dit aantal zal opgetrokken worden van 100 naar 200 dagen/jaar.
  • Er komt een systeem van flexi-jobs. De werknemers die een hoofdjob hebben van minstens vier vijfde en die daarop volledige sociale lasten betalen mogen daarnaast extra bijverdienen in de horeca. Op die arbeid moet slechts 25 % bevrijdende RSZ-werkgeversbijdrage betaald worden. 

Deze 3 maatregelen moeten nog in wetteksten gegoten worden.  De kalender voor de implementatie van deze maatregelen voorziet een tweede lezing in de minsterraad in juni 2015. De regering plant om deze 3 maatregelen te implementeren tegen uiterlijk 1 oktober 2015.

Als bijlage vindt u de persmededeling gepubliceerd naar aanleiding van de minsterraad van 6 februari 2015 :http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20150206/plan-van-aanpak-horeca-2015.

Bron : Gezamenlijk persbericht van Sleurs, Tommelein, Peeters en Borsus 
‘Horecaplan 2015’ om de sector te ondersteunen - 6 februari 2015.

Auteur : Anne Ghysels – Partena HR