News 1 : Wat hebben we reeds bereikt ?

Sinds een kleine 2 jaar strijdt de BRA, samen met anderen, om een toekomst te bieden aan de HORECA. Hierbij een opsomming van wat dit reeds heeft opgeleverd :

1. Patronale RSZ – kortingen voor zij die gebruik maken van het kassa-systeem met Fiscale Data Module.

Sinds 1 januari 2014 kunnen HORECA-ondernemers die gebruik maken van het kassa-systeem, voor maximum 5 werknemers, een bijkomende patronale RSZ-korting bekomen :

500 euro per trimester per voltijdse werknemer
800 euro per trimester per voltijdse werknemer jonger dan 26 jaar

Zo kunnen werkgevers per jaar 2000 tot 3200 euro besparen op hun RSZ per werknemer. Voor 5 werkenemers komt dit dus neer op een besparing tussen de 10.000 en de 16.000 euro, en dit zonder limiet in de tijd!

Wat zijn de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten ?

De werkgever dient het gergistreerd kassa-systeem te gebruiken
De kortingen vangen aan vanaf het eerstvolgende trimester van ingebruikname
Er mogen maximum 49 voltijdse werkkrachten in dienst zijn
In de kassa dient dagelijks het begin en einduur ingegeven te worden van vast ingeschreven werknemers zonder rekening te houden met service coupée (wij als BRA contesteren deze maatregel !)

2. Meer overuren, minder duur en voordeliger voor de voltijds ingeschreven werknemers.

Het was een belangrijk strijdpunt van de BRA : elke werknemer dient de mogelijkheid te hebben om tegen aantrekkelijke voorwaarden overuren te kunnen presteren, zowel voor de werknemer als de werkgever !

Deze overuren worden volgens volgend principe berekend : het bruto is gelijk aan het netto. Op deze overuren betaald de werkgever géén patronale lasten en de werknemer heeft geen enkele sociale of fiscale aftrek.

Voorbeeld : één overuur aan 12 euro bruto brengt de werknemer 12 euro netto op en kost de werkgever 12 euro bruto

Dit is een heel belangrijke maatregel die de BRA vroeg en die afgelopen vrijdag, 24 april 2015, op de ministerraad werd goedgekeurd. Deze « bruto=netto » uren mogen vanaf heden ook 360 uur bedragen per jaar en per voltijds ingeschreven werknemer, voor zij die gebruik maken van het gergistreerd kassa-systeem.

3. Het lanceren van de Flexi-Jobs

Iedere werknemer die buiten de HORECA reeds 4/5 is ingeschreven bij een andere werkgever mag aan een gunstig tarief worden ingeschreven : een minimum verloning van 9.5 euro per uur + 25 % bevrijdende patronale RSZ (voor de werknemer is het netto gelijk aan het bruto (dus geen bijkomende belastingen) en voor de werkgever is de totale kost het loon + 25 %.

Voorbeeld : één uur aan 12 euro brengt de werknemer 12 euro netto op en kost de werkgever 15 euro bruto (12 euro + 25 % RSZ)

4. Verhoging van het aantal dagen dat extra’s mogen worden ingeschreven

Het aantal dagen dat een onderneming extra’s mag inschrijven is opgetrokken van 100 naar 200.

5. Studentenarbeid

De huidige gelimiteerde tijd die een student mag werken, 50 dagen, wordt omgezet naar 400 uur zodat studenten die slechts een aantal uur per dag werken hier geen nadelen meer van ondervinden.

Maatregel 1 is reeds in voege, maatregel 2, 3, 4 en 5 moeten nog gestemd worden in het parlement maar treden in voege ten vroegste vanaf 1 oktober 2015 en ten laatste op 1 januari 2016