Nieuwe boetes bij inbreuken tot € 21.000

De ministerraad heeft de boetes bij niet naleving van de wet rond de "black box" (kassa met een belastingsmodule) goedgekeurd. Het voorstel kwam van minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

FOD Financiën plant een verdere actieve opvolging van de vaststellingen in. Bij voorgaande controles werd reeds meer dan 3 miljoen euro aan boetes toegekend.

Het nieuwe ontwerp van het koninklijk besluit wijzigt dat van 9 juli 2012 en voorziet een ganse resem aan boetes :

De boetes kunnen op deze manier oplopen tot € 21.000 per inbreuk

 • het niet houden van een kassasysteem dat voldoet aan de gestelde voorwaarden:
  • 1ste overtreding: 1.500 euro
  • 2de overtreding: 3.000 euro
  • volgende overtredingen: 5.000 euro
 • het niet naleven van de verplichting tot uitreiking van een kasticket, rekening of ontvangstbewijs:
  • 1ste overtreding: 50 euro per kasticket, rekening of ontvangstbewijs (max. 500 euro)
  • 2de overtreding: 125 euro (max. 1.250 euro)
  • volgende overtredingen: 250 euro  (max. 5.000 euro)
 • het niet naleven van elke andere verplichting met betrekking tot het kasticket, rekening of ontvangstbewijs:
  • 1ste overtreding: louter toevallig 25 euro per kasticket, rekening of ontvangstbewijs (min. 50 euro, max. 250 euro)
  • overige: 50 euro (max. 500 euro)
  • 2de overtreding: 125 euro (max. 1250 euro)
  • volgende overtredingen: 250 euro (max. 5.000 euro)
 • het gebruik van een niet vergunde geregistreerde kassa of van een niet vergunde procedure ter vervanging van een rekening of ontvangstbewijs:
  • 1ste overtreding: 1.000 euro
  • 2de overtreding: 2.000 euro
  • volgende overtredingen: 3.000 euro
 • gebrek aan rechtvaardiging van de bestemming van de rekeningen en ontvangstbewijzen afkomstig van de drukker:
  • 1ste overtreding: 500 euro
  • 2de overtreding: 2.000 euro
  • volgende overtredingen: 3.000 euro