Pas op: Dit is geen geldig BTW-ticket voor de restaurants.

In het land van het surrealisme had Magritte deze zin zelf kunnen schrijven…Nochthans, hoeveel zelfstandigen, bedrijfsleiders en werknemers zijn er op de hoogte van de fiscale gevolgen van een manueel geschreven BTW ticket te aanvaarden voor een professionele maaltijd. Vanaf 2018 lopen zij het risico dat de aftrekbaarheid verworpen wordt doordat ze niet beschikken over het enige officiële bewijsstuk dat restaurants normaliter nog mogen uitreiken: het BTW ticket afkomstig uit de fameuze Blackbox

 


Aftrek van restaurantkosten voor zelfstandigen, bedrijfsleiders en werknemers: de principes


Het principe is bekend: werknemers, zelfstandigen en bedrijfsleiders kunnen hun restaurant-kosten inbrengen binnen hun bedrijf, vennootschap of zelfstandige activiteit wanneer deze een professioneel karakter hebben.


De aftrekbaarheid van deze kosten is evenwel niet aan 100 %   : Sinds 1 januari 2005 is de aftrekbaarheid vastgelegd op 69% van het totaalbedrag excl. BTW. De resterende 31% wordt technisch toegevoegd aan het belastbaar inkomen. Terzijde vraagt de Belgian Restaurants Association al geruime tijd dat deze limiet wordt geschrapt en dat deze kosten 100% aftrekbaar worden.
Zoals met alle aftrekbare beroepskosten die worden gemaakt, moeten deze kosten en het karakter bewezen worden door middel van een officieel erkend document (Art 49 CIR) om het belastbaar inkomen te kunnen bepalen.


Wat de restaurantkosten betreft, was dit document van oudsher het gekende  geschreven BTW-bonnetje. Dit is nagenoeg verdwenen in de restaurants sinds de invoering van de gekende en verplichte “witte kassa” met fiscale datamodule of zou dit toch moeten zijn... en daarom in de meeste gevallen niet meer geldig als bewijs van restaurantkosten. Enkel bij technische panne kan het restaurant nog gewone BTW bonnetjes uitschrijven.


Alleen snacks en cafés die minder dan € 25.000 omzet per jaar halen in voeding die ter plaatse wordt verbruikt, kunnen nog steeds de oude BTW-bonnetjes met de hand schrijven. We dienen echter wel te erkennen dat we zelden een klant of een prospect uitnodigen om een durum of een fricadelle te gaan eten ... dus de vraag van te bewijzen beroepskosten in deze bestaat bijna niet in de realiteit. Voor een zakelijke maaltijd, en bij uitbreiding elke maaltijd, is een restaurant verplicht om een officieel BTW kasticket uit te reiken dat door zijn kassa met fiscale datamodule wordt aangemaakt (de beroemde "blackbox" of “witte kassa”).


Deze “blackbox” is reeds verplicht in alle restaurants sinds 1 januari 2016. Volgens de laatste statistische controles, blijkt echter dat slechts één restaurant op twee daadwerkelijk aangesloten is op dit kassasysteem met fiscale datamodule en slechts 3 op 10 volledig in orde zijn met de wetgeving... dit roept zeer ernstige vragen op over oneerlijke concurrentie in de sector ... en een risico voor klanten om de aftrek van hun beroepskosten afgewezen te zien...
 

De site Fair-Play restaurants: enigste garantie om het juiste restaurant te kiezen

Uitgaven die in aanmerking komen als aftrekbare beroepskosten gemaakt in een restaurant voor het inkomstenjaar 2017 dienen in 2017 te zijn gemaakt en dienen in principe te worden bewezen door middel van een BTW-bonnetje dat uit een geregistreerd kassasysteem komt.


Voor de paar miljoen zelfstandigen en bedrijfsleiders betekent dit dat er een nieuwe reflex nodig is vanaf 1 januari 2018. Zij dienen er voor te zorgen dat ze in het bezit zijn van een geldig BTW bonnetje uit een geregistreerd kassasysteem als ze de aftrek van hun restaurant uitgaven voor professionele doeleinden willen inbrengen.


Hoe u zeker weet dat het restaurant waar u lunch of dineert deze officiële BTW bonnetjes stelselmatig uitreikt? Heel eenvoudig   : controleer of het restaurant in kwestie in het bezit is van het Fair Play Restaurants label en als zodanig op de website van de Belgian Restaurants Association www.bra.be verschijnt in de directory van de Fair Play Restaurants.

Het controleren of een restaurant de officiële tickets uitreikt geeft de garantie dat zijn professionele restaurant-uitgaven minstens als bewijsmiddel kunnen dienen om niet door de belastingdienst of BTW controle te kunnen worden afgewezen als bewijsmiddel. 

Om de effectiviteit van de kosten te bewijzen, is het bovendien raadzaam om de naam van de gasten op de achterkant van het btw-ticket te schrijven en de rekening met een creditcard of bankkaart te betalen , om zo nodig te bewijzen dat het effectief de zelfstandige of bedrijfsleider is die de betaling uitvoerde die de belastingaftrek vraagt.


En voor de werknemers?

Hetzelfde gaat op voor de 3 miljoen werknemers die hun professionele uitgaven terugvorderen van hun werkgever. Bij gebrek aan een officieel bewijsstuk heeft de administratie het recht om ervan uit te gaan dat alle, of een deel, van de door de werkgever in dit opzicht toegekende vergoedingen, in feite een verkapte verloning is. 


Werkgevers hebben er daarom alle belang bij dit te integreren in hun “expenses policy” of in hun arbeidsreglement een clausule op te nemen waarin staat dat alleen restaurant-kosten die worden gerechtvaardigd door een geldig btw-ticket, kunnen worden verhaald op kosten van de werkgever.


Restaurants die hun kassa met de fiscale data-module hebben verbonden, en bijgevolg dus de officiële BTW bonnetjes kunnen afleveren worden uitgenodigd zich kenbaar te maken op de website www.belgianrestaurantsassociation.be om hun klanten die onder deze wetgeving vallen van de nodige zekerheid te voorzien.

Standpunt van de Belgian Restaurants Association

Als representatief vertegenwoordiger van de officieel werkende restaurants hanteren wij volgend standpunt:

  • Ok voor de Blackbox of witte kassa voor zover deze door iedereen wordt geactiveerd en de oneerlijke concurrentie zoveel mogelijk wordt tegengegaan
  • Hiertegenover zien wij liever fiscale stimuli en een auto-regulatie van de sector dan sancties en controles
  • Wij blijven ijveren voor een verlaging van de RSZ lasten voor de werknemers in de sector, een verlaging van de BTW op non-alcoholische dranken en meer flexibiliteit in de werktijdregeling

 

Voor meer informatie: www.bra.be | Steven Rosseel – Gedelegeerd bestuurder Belgian Restaurants Association 0484 95 26 86 | sr@b-r-a.be