PERSPECTIVES 2017 | THE BLACKBOX AND BEYOND | Uitnodiging B.R.A. EVENT

13/12 BELGIAN RESTAURANTS ASSOCIATION: PERSPECTIVES 2017

Geachte Restaurant-uitbater,

Wij hebben het genoegen U uit te nodigen op de eindejaarsessie van de Belgian Restaurants Association, op 13 december vanaf 14u in het Hotel de la Poste van Tour & Taxis te Brussel.

Wij willen deze gelegenheid aangrijpen om bij monde van de overheid kennis te nemen van de laatste stand van zaken over de huidige toestand en toekomstige maatregelen in verband met de opgelegde “blackbox” en om samen met u vooruit te blikken naar de toekomst van onze sector op korte en middellange termijn.

Meer lezen