Waarom Belgian Restaurants Association niet manifesteert op 27 januari 2015

De horecafederaties hebben hun leden opgeroepen tot een manifestatie in Brussel, tegen de Black Box, op dinsdag 27 januari. Belgian Restaurants Association zal hier als professionele organisatie niet aan deelnemen.

De vraag “Voor of tegen de Black Box?” stelt zich niet meer. Wet is wet: de beslissing werd genomen en bevestigd en wij nemen daarvan akte. Wij zijn niet van plan een strijd met het verleden aan te gaan.

Wat wij willen is het behoud van een artisanale kwaliteitskeuken, zelfs met de Black Box. Yves Mattagne, voorzitter van Belgian Restaurants Association, verklaart : “Wij zijn zaakvoerders van KMO’s en zijn vragende partij voor een transparante markt waarin oneerlijke concurrentie wordt uitgeroeid. In dit opzicht zijn wij op zich geen tegenstanders van de geregistreerde kassa met fiscale module. Maar er is vooreerst  nood aan een kader dat toelaat de economische leefbaarheid van de restaurants toe te laten. Vandaag is deze leefbaarheid ernstig bedreigd.”

Sommigen vragen om personeel te ontslaan; de prijzen met 20% te verhogen of de Black Box te boycotten. Dat zijn doemscenario’s. B.R.A. van haar kant bevestigt beschikbaar te zijn om met de regering samen te werken en maatregelen uit te dokteren die moeten toelaten om de werkgelegenheid in onze restaurants te handhaven, met haalbare voorstellen. Op vandaag moeten alle betrokken partijen samen rond de tafel gaan zitten en beslissingen nemen: helder, eenvoudig, inzetbaar en doeltreffend. Alleen dan kan de geregistreerde kassa op een serene manier worden geïntroduceerd.

Wat vraagt Belgian Restaurants Association?

Heel eenvoudig: behoud van een kwaliteitskeuken, met respect voor leveranciers en personeel, ten dienste van de klanten.

Dit vergt dat het economische en sociale kader voor de restaurants radicaal wordt verbeterd via sterk verminderde sociale lasten op arbeid; meer flexibele werkuren; een vereenvoudiging van de administratie en het nodige respect voor de restauranthouders.

Zo niet is iedereen verliezende partij: de restauranthouder zal het economisch niet overleven; het personeelsbestand in de sector zal afslanken; de consument zal meer betalen; zelfs de staat zal verliezen, door een sector met een belangrijke tewerkstelling, belastingen en sociale bijdragen te verstikken.

Tot slot, dit is een maatschappelijk debat dat iedereen aanbelangt.

Willen we leven in een wereld waar het restaurantaanbod zich beperkt tot de grote ketens die hun industriële keuken uitbesteden? Of willen we de Belgische artisanale kwaliteitskeuken behouden, die door iedereen binnen en buiten de landsgrenzen wordt erkend en ook een toeristische trekpleister vormt?

Voor Belgian Restaurants Association is er rond deze vraag geen twijfel mogelijk, met of zonder de Black Box.