Nieuws

Nieuwe boetes bij inbreuken tot € 21.000

De ministerraad heeft de boetes bij niet naleving van de wet rond de "black box" (kassa met een belastingsmodule) goedgekeurd. Het voorstel kwam van minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

FOD Financiën plant een verdere actieve opvolging van de vaststellingen in. Bij voorgaande controles werd reeds meer dan 3 miljoen euro aan boetes toegekend.

Het nieuwe ontwerp van...

Meer lezen

PERSPECTIVES 2017 | THE BLACKBOX AND BEYOND | Uitnodiging B.R.A. EVENT

13/12 BELGIAN RESTAURANTS ASSOCIATION: PERSPECTIVES 2017

Geachte Restaurant-uitbater,

Wij hebben het genoegen U uit te nodigen op de eindejaarsessie van de Belgian Restaurants Association, op 13 december vanaf 14u in het Hotel de la Poste van Tour & Taxis te Brussel.

Wij willen deze gelegenheid aangrijpen om bij monde van de overheid kennis te nemen van de...

Meer lezen

Horeca Black Box: verbroken beloftes!

10 mei 2016. Zijn de compensatiemaatregelen voor de Horeca Black Box louter bedrog?  Betalen de restaurateurs het gelag? De Belgian Restaurants Association klaagt een kafkaiaanse situatie aan! 

In haar Horecaplan, dat was bedoeld om restaurants van een faillissement te vrijwaren na de invoering van de Black Box, verbond de regering...

Meer lezen

De zelfstandigen van sommige sectoren in crisis (alle landbouwsectoren en de Brusselse buurthandel en horeca) zullen faciliteiten krijgen om hun sociale bijdragen aan te passen.

Voortaan zal het mogelijk zijn om te erkennen dat sommige sectoren “in crisis” verkeren. De zelfstandigen uit deze sectoren zullen dan ook bepaalde faciliteiten krijgen voor de betaling van hun sociale bijdragen. Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, heeft beslist dat alle landbouwsectoren en de Brusselse buurthandel en horeca...

Meer lezen

Black Box Horeca : Laatste informatie vóór 1 januari 2016.

Twee dagen voor 1 januari 2016, herinnert Belgian Restaurants Association jullie graag aan een aantal belangrijke info’s ivm het lange feuilleton “De Black Box”.

1. De regering heeft op 22 december 2015 beslist om de 10%-regel te vervangen door het criterium van 25.000€/jaar aan maaltijden:

  • o Voor de horecazaken die volgens de oude...
Meer lezen

De Black Box in de Horeca: het einde van het epos?

De Belgian Restaurants Association is tevreden met de beslissing van de regering in verband met de Black Box in de Horeca, maar blijft, naast een moratorium op sancties, economische steunmaatregelen voor deze sector eisen.

De Belgian Restaurants Association heeft tijdens de afgelopen weken twee netelige problemen aangeklaagd:

het...

Meer lezen

Black Box Horeca : Belgian Restaurants Association doet een enquête op het terrein

1 maand voor de verplichte activatie van de « Black Box » voor 25.000 restaurants in België, toont de enquête van Belgian Restaurants Association aan dat de sector de « Black Box voor de horeca » nog niet heeft verteerd. De verplichting om deze fiscale spion te installeren komt nochtans heel dichtbij.

Op haar jaarlijks congres in Brussel, deze maandag 30 november...

Meer lezen

Pagina's