Nieuws

Compenserende maatregelen: onze eisen

In alle eerlijkheid, voor 99% van de restaurants, verandert dit arrest van de Raad van State helemaal niets: het verplichte kasregister met fiscale module treedt in voege vanaf 01/01/2016. De pers die op 19 en 20 oktober 2015 de ‘Annulatie van de Black Box’ titelde, vertelt om het even wat!

De ‘Black Box’ zal voor 95% van de restaurants vanaf 1/1/2016 verplicht zijn. Enkel zij die...

Meer lezen

De Raad van State heeft een arrest uitgesproken: de reglementering rond de « Black Box » is deels ongrondwettellijk.

Dat verandert alles  … en niks!

Herinnert u het zich nog, het Koninklijk Besluit van 15 december 2013 dat de geregistreerde kassa met fiscale module verplicht maakte voor ieder etablissement waar « regelmatig » maaltijden werden opgediend? Het is pas naderhand dat een « btw-beslissing » op 24/01/2014 meer details bracht rond wat de wetgeving verstond onder « regelmatig maaltijden...

Meer lezen

Horeca Black Box : dringend licht aan het einde van de tunnel gevraagd!

De invoering van de Black Box laat zich makkelijk vergelijken met het monster van Loch Ness: het dossier duikt telkens weer ergens op om dan even vlug weer te verdwijnen, … enig verschil: het monster van Loch Ness is een fabel, de Black Box, ongeacht wat sommigen beweren, is wel degelijk reëel.

31/08/2015 : we vernemen in de pers dat de auditeur van de Raad...

Meer lezen

Is de Black Box, ongrondwettelijk?

Volgens de Belgian Restaurants Association is dit gegeven een opportuniteit voor de overheid om de regelgeving te hervormen.

De auditeur van de Raad van State heeft uitspraak gedaan over de non-conformiteit van de 10%-regel (van de omzet in voedsel dat ter plaatse wordt geconsumeerd) die bepaalt of een witte kassa dient te worden gebruikt. Volgens de Raad van State is...

Meer lezen

News 1 : Wat hebben we reeds bereikt ?

Sinds een kleine 2 jaar strijdt de BRA, samen met anderen, om een toekomst te bieden aan de HORECA. Hierbij een opsomming van wat dit reeds heeft opgeleverd :

1. Patronale RSZ – kortingen voor zij die gebruik maken van het kassa-systeem met Fiscale Data Module.

Sinds 1 januari 2014 kunnen HORECA-ondernemers die gebruik maken van het kassa...

Meer lezen

News 2 : wat vragen wij nog meer

De BRA neemt akte van de genomen maatregelen ter compensatie van de « black box » maar vraagt nog bijkomende gerichte maatregelen voor 1 januari 2016 om de economische leefbaarheid te garanderen.

1. Een radicale vermindering van de sociale bijdragen op het salaris van de werknemers door een invoering van een forfait voor de patronale RSZ

...

Meer lezen

Editoriaal : Welke toekomst voor onze restaurants?

Beste leden van Belgian Restaurants Association,
Beste zaakvoerders van restaurants, brasseries en traiteurs

In oktober 2013 werd Belgian Restaurants Association opgericht om de restaurants, traiteurs en brasseries die een artisanale keuken serveren, te verdedigen.

Wij hebben onmiddellijk...

Meer lezen

Zich registreren voor 28/2/2015: twee tips

Controleer hoe uw zaak staat opgenomen in de Kruispuntbank!

Voor u zich registreert, kan u er zich maar beter van vergewissen dat uw zaak op een correcte manier staat opgenomen bij de Kruispuntbank (sociale zetel, uitbatingsadressen, mandatarissen, etc.). In geval van onjuistheden, dient u deze snel te corrigeren.

Ga dus vooreerst naar de site « Public Search » van de...

Meer lezen

'Horecaplan' 2015

Op vrijdag 6 februari 2015 heeft de ministerraad het 'Horecaplan' 2015 goedgekeurd.

Dit Horecaplan omvat 2 luiken:

1. Verplicht geregistreerd kassasysteem

We hebben de timing van deze verplichting en de sociale en fiscale voordelen die hieruit voortvloeien reeds uitgebreid toegelicht in de Infoflashes die op onze website gepubliceerd werden, waarvan de laatste...

Meer lezen

Pagina's