Nieuws

Horecasector: meer informatie over de aangekondigde wijzigingen voor de gelegenheidswerknemers en de nieuwe vermindering van de RSZ-bijdragen

Deze wijzigingen hebben betrekking op de gelegenheidswerknemers (vanaf 1 oktober 2013) en op de nieuwe vermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid (vanaf 1 januari 2014).

De volgende toelichtingen zijn gebaseerd op de informatie die de RSZ reeds aan ons heeft meegedeeld. Tot op vandaag is er nog geen officiële tekst in het Belgisch Staatsblad verschenen.

... Meer lezen

Pagina's