Organisatie

Belgian Restaurants Association is een zelfstandige en onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk.

We hebben een bescheiden structuur omdat we het vooral belangrijk vinden om onze leden te verdedigen en te beschermen.

Alle “restaurants” en “traiteurs” die lid zijn, maken deel uit van onze algemene vergadering en verkiezen de bestuurders voor een periode van drie jaar. Dit mandaat in de raad van bestuur loopt drie jaar en is onbezoldigd.

Onze raad van bestuur garandeert dat de vereniging haar doelstellingen nastreeft. De voorzitter is dhr. Roland Debuyst , eigenaar van 4 restaurants in het Brusselse en Vlaanderen. De stichtende leden en bestuurders zijn restaurateurs uit alle regio’s van het land.

Telkens we dit nodig achten, zullen we de hulp van de beste universitaire specialisten en professionals inroepen voor de werkgroepen die onze voorstellen uitwerken.

Onze werking is volledig transparant.

Word lid van Belgian Restaurants Association