Op initiatief van een 30-tal restaurateurs, chefs en eigenaars van restaurants, zag het project ter oprichting van een associatie van Belgische restaurants het licht:

Belgian Restaurants Association

Meer weten

Wij bieden de leden een sterke lobby, professionele ondersteuning en concrete diensten die aangepast zijn aan de realiteit van de bedrijfsleiders van de restaurants.

Meer weten